INTU FR FOAM 2K

INTU FR FOAM 2K

Pianka ogniochronna

Pęczniejąca piana ogniochronna INTU FR FOAM 2K na bazie poliuretanu. Po aplikacji reaguje i zwiększa swoją objętość. Piana jest stosowana do ogniochronnego zabezpieczania otworów przez które są prowadzone instalacje rurowe i elektryczne. Podczas pożaru zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia przez przegrody oddzielenia pożarowego.
• klasa odporności ogniowej do EI 120
• szybki montaż i uszczelnienie trudno dostępnych przejść
• możliwy montaż z dostępem jednostronnym
• uszczelnienia przejść mieszanych
• rury tworzywowe, aluminiowe kompozytowe
• do stosowania w ścianach i stropach

 

Europejska Ocena Techniczna

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

SDS Karta Charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ:

Europejska Ocena Techniczna:

ETA-11/0206

Deklaracja Właściwości Użytkowych:

Nr ZZ330-20180701

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:

0761-CPR-0208

 

DOSTĘPNOŚĆ

Piana INTU FR FOAM 2K jest przeznaczona do zabezpieczania przejść instalacyjnych, kabli (oraz konstrukcji nośnych kabli), wiązek kablowych, rur metalowych, rur z tworzyw sztucznych, wiązek rur miedzianych Tubolit®Split.
Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 100 mm. Musi mieć konstrukcję betonową, gazobetonową, z betonu komórkowego, żelbetową lub konstrukcje murowaną o minimalnej gęstości ρ ≥ 450 kg/m3.
Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150 mm. Musi mieć konstrukcję betonową, gazobetonową, z betonu komórkowego, żelbetową lub konstrukcje murowaną o minimalnej gęstości ρ ≥ 450 kg/m3.
Ściany elastyczne:
Ściana musi mieć minimalną grubość 94 mm. Musi mieć konstrukcję wykonaną z profili stalowych lub drewnianą pokrytą z obu stron min. 2 warstwami płyt o grubości min. 12,5 mm lub min. jedną warstwą (min. grubość 25 mm).

Transportuj i przechowuj w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od + 5°C do + 30°C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: