INTU FR INSLEEVE

INTU FR INSLEEVE

Kołnierz wewnętrzny

Kołnierz wewnętrzny INTU FR INSLEEVE składa się z elastycznego wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu, pęczniejącego pod wpływem temperatury powyżej 140°C oraz z metalowej kasety w kształcie pierścienia z blachy o grubości 1,0 mm zabezpieczonej powłoką antykorozyjną.

 

Karta Techniczna TDS

 

ZGODNOŚĆ:

Raporty z badań:

  • LZP16-02580/16/Z00NZP/e
  • LZP06-01993/17/Z00NZP/e
  • LZP08-01993/17/Z00NZP/e
  • LZP42-02580/16/Z00NZP/e

Deklaracja właściwości użytkowych DoP 4/2019

 

DOSTĘPNOŚĆ, WYMIARY ORAZ KLASYFIKACJA OGNIOWA

 

Treść zgodna z TDS PK_1.10.3

INTU FR INSLEEVE służy do ogniochronnego zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE) przez przegrody oddzielenia pożarowego. Do montażu wewnątrz rury.

 

Ściany sztywne:

Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.

 

Stropy sztywne:

Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową lub żelbetową o minimalnej gęstości 1700kg/m3.

  1. Dobrać rozmiar kołnierza do średnicy rurociągu.
  2. Wsunąć kołnierz do wewnątrz rurociągu.
  3. Szczeliny i ubytki wokół rury wypełnić zaprawą cementową.

 

Kołnierz INTU FR INSLEEVE nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko.
Przy długotrwałym przechowywaniu, zaleca się trzymanie w pomieszczeniach zamkniętych.
Okres przechowywania nie ma wpływu na właściwości produktu.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: