INTU FR SLEEVE

INTU FR SLEEVE

Wkład ogniochronny

Wkład ogniochronny INTU FR SLEEVE składa się z elastycznego wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu, pęczniejącego pod wpływem temperatury powyżej 140°C oraz z metalowej kasety w kształcie pierścienia z blachy zabezpieczonej powłoką antykorozyjną.

 

CSWU Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych

ETA Europejska Ocena Techniczna

Karta Techniczna TDS

 

ZGODNOŚĆ:

Europejska Ocena Techniczna: ETA-19/0844

Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP 4/2019

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0825/W

 

 

DOSTĘPNOŚĆ, WYMIARY ORAZ KLASYFIKACJA OGNIOWA

Treść zgodna z TDS PW_2.0

INTU FR INSLEEVE służy do ogniochronnego zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE) przez przegrody oddzielenia pożarowego. Do montażu wewnątrz rury.

Ściany sztywne:

Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.

Stropy sztywne:

Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową lub żelbetową o minimalnej gęstości 1700kg/m3.

1. Dobrać rozmiar kołnierza do średnicy rurociągu.
2. Wsunąć kołnierz do wewnątrz rurociągu.
3. Szczeliny i ubytki wokół rury wypełnić zaprawą cementową.

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: