INTU FR WRAP

INTU FR WRAP

Opaska ogniochronna

Opaski ogniochronne INTU FR WRAP wykonane są z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok. 140°C) materiał pęcznieje i zamyka otwór, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

 

Europejska Ocena Techniczna

Deklaracja właściwości użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

SDS Karta charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ:

Europejska Ocena Techniczna:

ETA-18/0593

Deklaracja właściwości użytkowych:

DoP 1/2019

Certyfikat stałości właściwości użytkowych:

1488-CPR-0722/W  

 

DOSTĘPNOŚĆ, WYMIARY ORAZ ILOŚĆ WKŁADÓW

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA

Treść zgodna z TDS EW_1.16

Opaski  INTU FR WRAP służą do ogniochronnego zabezpieczania przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE,  PEX/Al/PEX, PE-RT/Al/PE-RT, PP-R/Al/PP-R, PP-R GLASS) przez przegrody oddzielenia pożarowego.

 

  • zabezpieczenie rur palnych
  • odporność ogniowa do 240 minut
  • dostępność: od 32 mm do 200 mm
  • wysoki stopień pęcznienia
  • idealna do montażu w bardzo ciasnych miejscach

 

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.

 

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, betonową zbrojoną lub z betonu komórkowego o minimalnej gęstości 1700kg/m3.

 

Ściany elastyczne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 125mm i mieć konstrukcję z profili stalowych pokrytych po obydwu stronach minimum 2 warstwami płyt o grubości 12,5mm.

Schemat opaski:

1 – wkład pęczniejący

2 – torebka z folii z PE

3 – taśma samoprzylepna

4 – szerokość wkładu pęczniejącego

5 – długość wkładu pęczniejącego

    Opaskę umieścić na rurze. Wsunąć wewnątrz przegrody.  Szczelinę uzupełnić zaprawą.

 

Zaleca się przechowywać w suchych warunkach wewnętrznych, w temperaturze od +50C do +350C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: