INTU FR WRAP L

INTU FR WRAP L

Taśma ogniochronna

Taśma ogniochronna INTU FR WRAP L wykonana jest z materiału na bazie grafitu.
Pod wpływem wysokiej temperatury (ok 140°C) materiał pęcznieje i wypełnia całą przestrzeń powstałą po wypalonych palnych instalacjach.

 

Deklaracja właściwości użytkowych

Europejska Aprobata Techniczna ETA 18/0593

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ:

Europejska Ocena Techniczna: ETA-18/0593

Deklaracja właściwości użytkowych: DoP 1/2019

 

DOSTĘPNOŚĆ

TS – Taśma Samoprzylepna

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA dla rur palnych

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA dla rur niepalnych w izolacji palnej

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA dla wiązek rur miedzianych

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA dla wiązek rur miedzianych, palnych i kabli

Taśma  INTU FR WRAP L służy do ogniochronnego zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE, PXE/AL/PEX, PE-RT/AL/PE-RT, PP-R/AL/PP-R, PP-R GLASS) przez przegrody oddzielenia pożarowego.

Możliwe jest zabezpieczanie również rur niepalnych w izolacji z kauczuku syntetycznego typu Armaflex/K-flex lub pianki PE przechodzących przez strop lub ścianę.

  • zabezpieczenie rur palnych oraz niepalnych w izolacji z kauczuku syntetycznego typu Armaflex/K-Flex lub  pianki PE
  • odporność ogniowa do 240 minut
  • dostępność: rolka długości 10, 25 lub 50 metrów; szerokości: 60mm i 100mm
  • możliwość zastosowania przy dużych średnicach
  • łatwa do cięcia
  • wysoki stopień pęcznienia
  • idealna do montażu w bardzo ciasnych miejscach

 

 

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.

 

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową lub żelbetową,
o minimalnej gęstości 1700kg/m3.

 

Ściany elastyczne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 100mm i mieć konstrukcję z profili stalowych pokrytych po obydwu stronach minimum 2 warstwami płyt o grubości 12,5mm.

Przygotować odpowiednią długość taśmy (odciąć z rolki).
Umieścić na rurze. Wsunąć wewnątrz przegrody.  Szczelinę uzupełnić zaprawą.

ZUŻYCIE TAŚMY

Zaleca się przechowywać w suchych warunkach wewnętrznych, w temperaturze od +50C do +350C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: