INTU FR WRAP

INTU FR WRAP

Opaska ogniochronna

Opaski ogniochronne INTU FR WRAP wykonane są z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok. 140°C) materiał pęcznieje i zamyka otwór, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

 

Europejska Ocena Techniczna

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

SDS Karta Charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ:

Europejska Ocena Techniczna:

ETA-18/0593

Deklaracja Właściwości Użytkowych:

DoP 1/2019

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:

1488-CPR-0722/W

 

DOSTĘPNOŚĆ, WYMIARY ORAZ ILOŚĆ WKŁADÓW

KLASYFIKACJA OGNIOWA

Treść zgodna z TDS PW_2.0

Opaski  INTU FR WRAP służą do ogniochronnego zabezpieczania przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE,  PEX/Al/PEX, PE-RT/Al/PE-RT, PP-R/Al/PP-R, PP-R GLASS) przez przegrody oddzielenia pożarowego.

  • zabezpieczenie rur palnych
  • odporność ogniowa do 240 minut
  • dostępność: od 32 mm do 200 mm
  • wysoki stopień pęcznienia
  • idealna do montażu w bardzo ciasnych miejscach

Ściany sztywne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.   Stropy sztywne: Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, betonową zbrojoną lub z betonu komórkowego o minimalnej gęstości 1700kg/m3.   Ściany elastyczne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 125mm i mieć konstrukcję z profili stalowych pokrytych po obydwu stronach minimum 2 warstwami płyt o grubości 12,5mm.

 

Schemat opaski:

1 – wkład pęczniejący

2 – torebka z folii z PE

3 – taśma samoprzylepna

4 – szerokość wkładu pęczniejącego

5 – długość wkładu pęczniejącego

    Opaskę umieścić na rurze. Wsunąć wewnątrz przegrody.  Szczelinę uzupełnić zaprawą.

Zaleca się przechowywać w suchych warunkach wewnętrznych, w temperaturze od +50C do +350C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: