NULLIFIRE SC 606

NULLIFIRE SC 606

Farba ochoniochronna do konstrukcji stalowych

NULLIFIRE SC605 jest białą, jednoskładnikową akrylową farbą na bazie rozpuszczalnika do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych (belek i słupów o przekroju I, słupów i belek wnękowych, jak również belek ażurowych, wnęk wypełnionych betonem i prętów pełnych), zoptymalizowaną do zabezpieczeń w klasie R 60.

  • Konkurencyjna odporność na obciążenia
  • Kompatybilny z różnymi podkładami i lakierami nawierzchniowymi
  • Łatwy do nakładania
  • Optifire®+ unikalny identyfikator produktu

Karta Charakterystyki

Farba przeznaczona do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych.

  • Temperatura stosowania +5°C do +35°C, wilgotność względna <85% i temperatura powierzchni stali co najmniej 3°C powyżej punktu rosy.

Przygotowanie podłoża
SC605 należy nanosić na zagruntowaną czystą, suchą i nieuszkodzoną powierzchnię stalową klasy Sa 2.5.

Sprzęt do nakładania
Zaleca się używanie sprzętu do natrysku bezpowietrznego o następujących parametrach pracy:
Ciśnienie robocze: min. 3100 psi
Rozmiar dyszy: 0,019-0,025 cala
Kąt wachlarza: 20°–40°
Średnica węża: 10 mm (3/8″) (średnica wewnętrzna)
Długość węża: max. 30 metrów
Nie należy używać filtra.

Produkt łatwopalny — należy przechowywać z dala od otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: