NULLIFIRE SC605

NULLIFIRE SC605

Farba ochoniochronna do konstrukcji stalowych

NULLIFIRE SC605 jest białą, jednoskładnikową akrylową farbą na bazie rozpuszczalnika do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych (belek i słupów o przekroju I, słupów i belek wnękowych, jak również belek ażurowych, wnęk wypełnionych betonem i prętów pełnych), zoptymalizowaną do zabezpieczeń w klasie R 90.

  • Kompatybilna z różnymi podkładami i powłokami nawierzchniowymi
  • Farba rozpuszczalnikowa szybko schnąca
  • Środowisko C1,C2 – farba może być stosowana bez farby nawierzchniowej
  • Możliwość zabezpieczenia belek ażurowych i prętów
  • Łatwość nakładania metodą natryskową lub pędzlem i wałkiem
  • Odporność ogniowa R90

KARTA CHARAKTERYSTYKI

 

Certyfikacja EN 13381-6 Zabezpieczenia słupów stalowych wypełnionych betonem
EN 13381-8 Zabezpieczenia stali konstrukcyjnej
EN 13381-9 Zabezpieczenia belek ażurowych
EN 13381-10 Ochrona prętów stalowych

Farba przeznaczona do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych.

 

  • Temperatura stosowania +5°C do +35°C, wilgotność względna <85% i temperatura powierzchni stali co najmniej 3°C powyżej punktu rosy.

 

Przygotowanie podłoża
SC605 należy nanosić na zagruntowaną czystą, suchą i nieuszkodzoną powierzchnię stalową klasy Sa 2.5.

Sprzęt do nakładania
Zaleca się używanie sprzętu do natrysku bezpowietrznego o następujących parametrach pracy:
Ciśnienie robocze: min. 3100 psi
Rozmiar dyszy: 0,019-0,025 cala
Kąt wachlarza: 20°–40°
Średnica węża: 10 mm (3/8″) (średnica wewnętrzna)
Długość węża: max. 30 metrów
Nie należy używać filtra.

Produkt łatwopalny — należy przechowywać z dala od otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: