NULLIFIRE SC803

NULLIFIRE SC803

NULLIFIRE SC803 jest białą, jednoskładnikową farbą na bazie wody do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych, zoptymalizowaną do zabezpieczeń w klasie R 60.

Cienkowarstwowa powłoka pozwala uzyskać wysokiej jakości, estetyczne, matowe wykończenie.

 • Ekonomiczna, dzięki bardzo małej grubości powłoki
 • Farba wodna, przyjazna dla środowiska
 • Bardzo niska zawartość ZLO
 • Środowisko C1 – farba może być stosowana bez farby
  nawierzchniowej
 • Odporność ogniowa R90

 KARTA CHARAKTERYSTYKI

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Farba przeznaczona do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych.

Przygotowanie podłoża

 • SC803 należy nanosić na zagruntowaną czystą, suchą i nieuszkodzoną powierzchnię stalową.
 • Niektóre materiały gruntujące w przypadku pożaru powodują problemy z przyczepnością warstwy węglowej. Należy zrezygnować przede wszystkim z termoplastycznych materiałów gruntujących.
 • Zaleca się stosowanie materiałów gruntujących jednoskładnikowych (1K) lub dwuskładnikowych (2K) materiałów gruntujących na bazie żywicy epoksydowej.
 • Gruntowanie powierzchni ocynkowanych powinno się odbywać zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Jeśli istnieje potrzeba aplikacji SC803 na powłokach gruntujących zawierających proszek cynkowy lub należy pokryć istniejące powłoki, prosimy o kontakt z serwisem technicznym.

Warunki stosowania

 • Stosowanie SC803 zalecane jest wyłącznie na suchych i zabezpieczonych konstrukcjach budowlanych.
 • Jeśli lakier pęczniejący jest narażony na działanie wilgoci, na powierzchni często tworzą się pęcherzyki lub fałdy.
 • Nanoszenie SC803 dopuszcza się wyłącznie, jeśli temperatura powietrza i stali wynosi powyżej 5 °C. Aby aplikacja była skuteczna, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%, a temperatura powierzchni stali wynosić co najmniej 3°C powyżej punktu rosy.
 • Należy zapewnić, aby stal, zarówno podczas aplikacji jak i w czasie suszenia była sucha i aby na jej powierzchni nie skraplała się para wodna.
 • System powlekania może być stosowany wyłącznie przez przeszkolonych użytkowników.

 

Sprzęt do nakładania powłok

Graco Mark V lub odpowiednik.
Zaleca się używanie pompy bezpowietrznej o następujących parametrach pracy:

 • Ciśnienie robocze: 180-200 bar (175-200 kg/cm3)
 • Rozmiar dyszy: 19-21 cali
 • Kąt wachlarza: 20-40°
 • Średnica węża: 10 mm (3/8″) (średnica wewnętrzna)
 • Długość węża: maks. 60 metrów
 • Nie należy używać filtra.

 

Sposób mieszania
SC803 jest sprzedawany w postaci gotowej do użycia i nie wymaga rozcieńczania. Przed zastosowaniem produkt ten należy dokładnie wymieszać mechanicznie.

Przechowywać w bezpiecznym i suchym magazynie w temperaturze od +5°C do +25°C

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: