ALFA FR MASTIC

ALFA FR MASTIC

Uszczelniająca masa ogniochronna

Ogniochronna masa akrylowa ALFA FR MASTIC przeznaczona jest do zabezpieczenia przejść ppoż. rur niepalnych i kabli elektrycznych oraz montażu pęczniejących kratek wentylacyjnych. 

 

ETA Europejska Ocena Techniczna

Deklaracja właściwości użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

SDS Karta charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Ocena Techniczna

ETA-19/0503

Deklaracja właściwości użytkowych

AGSO – 1/2019

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

1488-CPR-0766/W

 

DOSTĘPNOŚĆ

  

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA (RURY NIEPALNE)

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA — ZAKRES ZASTOSOWANIA (KABLE)

 

 

 

 

Treść zgodna z TDS EW_1.15

Masa ALFA FR MASTIC przeznaczona jest do:

  • Zabezpieczania ppoż. rur niepalnych
  • Zabezpieczania ppoż. pojedynczych kabli i wiązek kablowych
  • Montażu / uszczelniania pęczniejących kratek wentylacyjnych ALFA FR GRILLE

1. PRZYGOTOWANIE

      a. Nie należy stosować masy ALFA FR MASTIC, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5°C.

      b. Przed nałożeniem masy, należy dokładnie oczyścić powierzchnie z tłuszczu i innych zanieczyszczeń.

      Masa nie powinna być używana na substratach, które wytwarzają oleje, zmiękczacze czy rozpuszczalniki.

2. APLIKACJA

      a. W otworze umieścić podkład z wełny mineralnej o gęstości min. 40kg/m3 na głębokość zgodną z Klasyfikacją

      Ogniową.

      b. Wypełnić pozostawioną szczelinę masą ALFA FR MASTIC na odpowiednią głębokość zgodną z Klasyfikacją

      Ogniową.

      c. Zaizolować rurę od przegrody wełną mineralną o gęstości min. 37kg/m3 z otuliną aluminiową, długości i grubości

      wskazanej w Klasyfikacji Ogniowej w zależności od średnicy rury.

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

Termin przydatności określony na produkcie.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: