INTU FR COLLAR

INTU FR COLLAR

Kołnierz ogniochronny

Kołnierz INTU FR COLLAR składa się z elastycznego wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu, pęczniejącego pod wpływem temperatury powyżej 140°C oraz zewnętrznej obudowy wykonanej z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką malarską w kolorze czerwonym. Stalowa obudowa kołnierza jest wyposażona w zamek służący do spinania końców i stabilizowania go na rurze oraz uchwyty montażowe mocujące kołnierz do przegrody. Kołnierze zapewniają ochronę do max EI 240.

 

CSWU Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

DoP Deklaracja Właściwości Użytkowych

ETA Europejska Ocena Techniczna

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ:

  • Europejska Ocena Techniczna: ETA–19/0844
  • Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP 2/2019
  • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0825/W

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA

DOSTĘPNOŚĆ

Treść zgodna z TDS PW_2.1

INTU FR COLLAR służy do ogniochronnego zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE) przez przegrody oddzielenia pożarowego (ściany elastyczne, ściany sztywne, stropy).

Szczeliny pomiędzy otworem w ścianie lub stropie a ścianką rury należy wypełnić akrylową masą ogniochronną.

 

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: