INTU FR COLLAR

INTU FR COLLAR

Kołnierz ogniochronny

Kołnierz INTU FR COLLAR składa się z elastycznego wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu, pęczniejącego pod wpływem temperatury powyżej 140°C oraz zewnętrznej obudowy wykonanej z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką malarską w kolorze czerwonym. Stalowa obudowa kołnierza jest wyposażona w zamek służący do spinania końców i stabilizowania go na rurze oraz uchwyty montażowe mocujące kołnierz do przegrody.

  • klasa odporności ogniowej do EI 240
  • szybki i prosty montaż
  • zabezpieczenie rur palnych
  • do stosowania w ścianach i stropach

 

CSWU Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

DoP Deklaracja Właściwości Użytkowych

ETA Europejska Ocena Techniczna

TDS Karta Techniczna

 

ZGODNOŚĆ:

  • Europejska Ocena Techniczna: ETA–19/0844
  • Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP 2/2019
  • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0825/W

 

DOSTĘPNOŚĆ

INTU FR COLLAR służy do ogniochronnego zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE) przez przegrody oddzielenia pożarowego (ściany elastyczne, ściany sztywne, stropy).

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 100 mm. Musi mieć konstrukcję betonową, gazobetonową, z betonu komórkowego, żelbetową lub konstrukcje murowaną o minimalnej gęstości ρ ≥ 650 kg/m3.

 

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150 mm. Musi mieć konstrukcję betonową, gazobetonową, z betonu komórkowego, żelbetową lub konstrukcje murowaną o minimalnej gęstości ρ ≥ 650 kg/m3.

 

Ściany elastyczne:
Ściana musi mieć minimalną grubość 100 mm. Musi mieć konstrukcję wykonaną z profili stalowych lub drewnianą pokrytą z obu stron minimum
2 warstwami płyt o grubości minimum 12,5 mm.

Szczeliny pomiędzy otworem w ścianie lub stropie a ścianką rury należy wypełnić akrylową masą ogniochronną.

 

Transportuj i przechowuj w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: