ALFA FR COAT I

ALFA FR COAT I

Pęczniejąca farba ogniochronna

Jednoskładnikowa farba pęczniejąca ALFA FR COAT I jest przeznaczona do zabezpieczania instalacyjnych przejść przeciw pożarowych. Powłoka wykonana z tej farby pod wpływem temperatury pęcznieje, tworząc na zabezpieczonej powierzchni warstwę ochronną.

  • klasa odporności ogniowej do EI 240
  • zabezpieczenie rur niepalnych oraz przejść elektrycznych
  • do stosowania w ścianach i stropach

 

ETA Europejska Ocena Techniczna

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

SDS Karta Charakterystyki

TDS Karta Techniczna

 

 

ZGODNOŚĆ

Europejska Ocena Techniczna

ETA-19/0503

Deklaracja właściwości użytkowych

AGSO – 4/2019

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

1488-CPR-0766/W

 

DOSTĘPNOŚĆ

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA – ZAKRES ZASTOSOWANIA

Farba ALFA FR COAT I przeznaczona jest do zabezpieczanie rur niepalnych, pojedynczych kabli, wiązek kablowych oraz kabli elektrycznych w korytach
w stropach i ścianach oddzielenia pożarowego.

Ściany sztywne:

Ściana musi mieć grubość co najmniej 150 mm. Musi mieć konstrukcję betonową, gazobetonową, z betonu komórkowego, żelbetową lub konstrukcje murowaną o minimalnej gęstości ρ ≥ 600 kg/m3.

 

Stropy sztywne:

Strop musi mieć grubość co najmniej 150 mm. Musi mieć konstrukcję betonową, gazobetonową, z betonu komórkowego, żelbetową lub konstrukcje murowaną o minimalnej gęstości ρ ≥ 1700 kg/m3.

 

Ściany elastyczne:

Ściana musi mieć minimalną grubość 100 mm. Musi mieć konstrukcję wykonaną z profili stalowych lub drewnianą pokrytą z obu stron minimum
2 warstwami płyt o grubości minimum 12,5 mm.

  1. Przed wykonaniem zabezpieczenia należy dokładnie oczyścić powierzchnie otworu i instalacje z tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.
  2. Przed użyciem farbę dobrze wymieszać. Farba nie wymaga rozcieńczania, jednak jeśli jest taka potrzeba można dodać wody.
  3. Przestrzeń dookoła kabli i koryt kablowych wypełnić płytą ogniochronną ALFA FR BOARD A (lub płytą z wełny mineralnej pomalowanej farbą ALFA FR COAT A) równo z licem przegrody.
  4. Pokryć rurę lub kable farbą ALFA FR COAT I o odpowiedniej grubości warstwy suchej i długości wg tabeli parametrów dla zabezpieczenia rur niepalnych lub kabli.
  5. Pomalować wypełnienie otworu (wełnę mineralną farbą ablacyjną ALFA FR COAT A, zaprawę farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I) zachodząc na powierzchnię przegrody wg tabeli parametrów dla zabezpieczenia rur niepalnych lub kabli.

 

Orientacyjne zużycie ALFA FR COAT I – 1,5kg/m2 dla grubości warstwy suchej 1mm.

 

DETALE ROZWIĄZAŃ

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych;  w temperaturze od +5°C do +25°C. Przydatność 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Zobacz pozostałe produkty z tej kategorii: